Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 


Архива Већа :
 
       седницу
 

Повезани садржаји:
 
Сазиви већа
Архива већа
 

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ

 

На основу члана 3. став 2. Пословника о раду Наставно-научног већа Факултета


С А З И В А М

100. седницу Наставно-научног већа

која ће се одржати електронским путем, а путем обрасца за електронско гласање, дана 31.03.2021. године (среда) са почетком у 13,00 сати, за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 


 1. Верификација мандата члановима Већа
  1.1. Проф. др Берислав Векић (материјал)
  1.2. Доц. др Бранимир Радмановић (материјал)
  1.3. Доц. др Данијела Јовановић (материјал)
  1.4. Доц. др Марија Шорак (материјал)

 2. Усвајање записника са претходне седнице
  (предлог за ову тачку можете погледати овде)

 3. Усвајање информатора предмета на студијским програмима:
  3.1. Мастер академске студије (материјал)
  3.2. Интегрисане академске студије и Основне струковне студије [Хумана генетика] (материјал)
  3.3. Здравстевих специјализација (материјал)

 4. Одлука о измени састава Комисије за обезбеђење квалитета
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 5. Одлука о давању сагласности за рад код другог послодавца
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 6. Одлуке о утврђивању предлога састава комисије за припремање извештаја за избор:
  6.1. наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Офталмологија
  6.2. наставника у звању редовног или ванредног професор за ужу научну област Медицинска биохемија
  6.3. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Медицинска биохемија
  6.4. наставника у звању ванредног професора или доцента за ужу научну област Радиологија
  6.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија
  6.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Хирургија
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 7. Одлуке о утврђивању састава комисије за припремање изваштаја за избор:
  7.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Протетика
  7.2. сарадника у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција
  7.3. сарадника у звању асистента за ужу научну област Болести зуба и ендодонција
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)

 8. Одлуке о усвајању извештаја и утврђивању предлога за избор
  8.1. наставника у звању редовног професора за ужу научну област Дечја и превентивна стоматологија (извештај)
  8.2. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Клиничка фармација (извештај)
  8.3. наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Радиологија
  (извештај, приговор и одговор на приговор)
  8.4. наставника у звању доцента за ужу научну област Судска медицина (извештај)
  8.5. наставника у звању доцента за ужу научну област Медицинска биохемија (извештај)
  8.6. наставника у звању доцента за ужу научну област Неурологија (извештај)

 9. Одлука о избору:
  9.1. сарадника у звању истраживач приправник за ужу научну област Психијатрија (извештај)

 10. Одлука о избору:
  10.1. сарадника у звању асистента за ужу научну област Инфективне болести (извештај)

 11. Одлука о избору:
  11.1. сарадника у звању асистента са докторатом за ужу научну област Хирургија (извештај)

 12. Одлуке у вези са постдипломским студијама
  (предлогe за ову тачку можете погледати овде)


Измене, допуне дневног реда или дискусије могу се доставити до 30.03.2021. године (уторак) до 10.00 часова на адресу vece@medf.kg.ac.rs

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА

Проф.др Владимир Јаковљевић, декан

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.