Тренутно сте на:
 
Седнице Већа факултета
  Наставно-научно веће
 

Записници Комисије:
 

Записници Комисије:

Изабери

 

Повезани садржаји:

Навигација:
 
Почетна страна
  
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
 

На основу члана 200.Статута Медицинског факултета у Крагујевцу


С А З И В А М

21. седницу Изборног већа

која ће се одржати 18.01. 2006. године (среда) у 13 сати у Амфитеатру Факултета за коју предлажем


Д Н Е В Н И Р Е Д

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Доношење Одлука о Извештајима Комисија за избор:
  (материјал за ову тачку можете погледати овде)
  2.1.наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Оториноларингологија;
  2.2.наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Фармакологија и токсикологија;
  2.3.наставника у звању ванредног професора за ужу научну област Инфективне болести;
  2.4.наставника у звању доцента за ужу научну област Социјална медицина;
  2.5.наставника у звању доцента за ужу научну област Клиничка фармација;
  2.6.сарадника у звању асистента за ужу научну област Хирургија-васкуларна хирургија;
  2.7.сарадника у звању асистента за ужу научну област Офталмологија;
  2.8.сарадника у звању асистента за ужу научну област Интерна медицина;
  2.9.сарадника у звању асистента за ужу научну област Хигијена са екологијом
 3. Доношење Одлука о формирању Комисија за припремање Извештаја за избор:
  3.1. једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Нуклеарна медицина;
  3.2. једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Гинекологија и акушерство;
  3.3. једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Епидемиологија;
  3.4. једног наставника у звању редовног или ванредног професора за ужу научну област Интерна медицина;
  3.5. једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа;
  3.6. једног сарадника у звању асистента-приправника за ужу научну област Физиологија.
  Текућа питања.

 

Пропратни материјал који није достављен уз позив налази се на Веб сајту Факултета www.medf.kg.ac.yu


ПРИСУТВО СЕДНИЦИ ЈЕ ОБАВЕЗНО.

 

Због промене SSL протокола у nonSSL, повремено може доћи до неисправности линкова на страницама, у том случају пробајте без протокола https://. Извињавамо се на свим могућим сметњама.