Trenutno ste na:
 
Veća fakulteta
  Veća Medicinskog fakulteta
 


Povezani sadržaji:
 
Sazivi veća
Arhiva veća
 

 
VEĆA FAKULTETA
SAZIVI VEĆAARHIVA VEĆAVEĆA SEMESTARA

 

 
Sazivi Nastavno-naučnog veća (Fakulteta medicinskih nauka):
 
       sednicu
 
Arhiva Nastavno-naučnog veća (Fakulteta medicinskih nauka):
 
       sednicu
 

Arhiva Veća semestra (Integrisanih akademskih studija medicine):
 
       sednicu
 
Arhiva Veća semestra (Integrisanih akademskih studija farmacije):
 
       sednicu
 
Arhiva Veća semestra (Integrisanih akademskih studija stomatologije):
 
       sednicu
 


Sazivi Nastavno-naučnog veća:
 
       sednica
 
Arhiva Nastavno-naučnog veća:
 
       sednica
 


Sazivi Izbornog veća:
 
       sednica
 
Arhiva Izbornog veća:
 
       sednica
 


Sazivi Veća mentora:
 
       sednica
 
Arhiva Veća mentora:
 
       sednicu
 


Sazivi Izbornog veća (do 2008.god.):
 
       sednica
 
Arhiva Izbornog veća (do 2008.god.):
 
       sednicu
 
Zbog promene SSL protokola u nonSSL, povremeno može doći do neispravnosti linkova na stranicama, u tom slučaju probajte bez protokola https://. Izvinjavamo se na svim mogućim smetnjama.